NÂNG NGỰC CÓ MANG THAI ĐƯỢC KHÔNG?

Phương pháp nâng ngực không mang tính phản ứng sinh hóa. Nó đơn giản là sự cấy ghép vật lý mô ngoại tuyến vào cơ thể. Vị trí cấy túi nâng ngực cách xa vùng tử cung ở bụng. Do đó, không xảy ra ‘tranh chấp’ trực tiếp giữa hai hoạt động nâng ngực và mang thai.
Phẫu thuật nâng ngực là một quá trình tạo hình để cải thiện hình dáng và kích thước của vòng ngực. Nếu bạn đã phẫu thuật nâng ngực và sau đó mang thai, thì điều này bình thường, vẫn có khả năng mang thai. Tuy nhiên, có một số yếu tố cần xem xét:

Khả năng cho con bú: Sẽ bị ảnh hưởng khi từng phẫu thuật nâng ngực. Quá trình phẫu thuật có thể làm thay đổi cấu trúc của tuyến vú. Nó ảnh hưởng đến lượng sữa mẹ có thể tiết ra. Trong một số trường hợp, vết mổ phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu đến vùng vú.
Thay đổi hình dạng vòng ngực: Khi mang thai và cho con bú. Việc này có thể làm thay đổi kết quả cũng như giảm hiệu quả nâng ngực.
Tuy nhiên, rất quan trọng để thảo luận với bác sĩ của bạn về kế hoạch mang thai của bạn sau phẫu thuật nâng ngực.