Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi

Nếu muốn tham vấn để yên tâm hơn, hãy nhắn tin cho các bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi để được hỗ trợ trực tiếp bạn nhé!

Giờ mở cửa

Thứ Hai: 9:00 – 19:00     Thứ Ba: 9:00 – 19:00
Thứ Tư: 9:00 – 19:00      Thứ Năm: 9:00 – 19:00
Thứ Sáu: 9:00 – 19:00     Thứ Bảy: 11:00 – 16:00
Chủ Nhật: ĐÓNG CỬA