Phương pháp nâng mũi lý tưởng

Chiều dài và độ cao của mũi
Chiều dài và độ cao lý tưởng của mũi được xác định trước khi phẫu thuật để xét tỷ lệ cân bằng với các bộ phận khác trên khuôn mặt

Sống mũi
Xem xét độ dày của da và chiều rộng của sống mũi để lựa chọn vật độn phù hợp.
Việc cấy ghép chất liệu độn thích hợp với từng bệnh nhân cũng phải được xác định trước khi phẫu thuật.