Bs. Nguyễn Duy Quang

Bác sĩ khoa phẫu thuật

Giới thiệu

Bs Nguyễn Duy Quang tốt nghiệp bác sĩ năm 2011.

Thạc sĩ y khoa 2015 đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng sau đại học chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 2018.