Bs. Lê Thị Hồng Phượng

Bác sĩ trưởng khoa

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Thị Hồng Phượng tốt nghiẹp bác sĩ đa khoa 2011.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nhãn Khoa 2017 Đại học Y dược TP hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng sau đại học chuyên khoa tạo Hình thẩm mỹ 2017