envi

Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ Phan Hiệp Lợi

Giám đốc bệnh viện

Bác sĩ Trần Công Tính

Bác sĩ trưởng khoa

Bác sĩ Nguyễn Duy Quang

Bác sĩ khoa phẫu thuật

Bác sĩ Hồ Văn Phượng

Phó Giám đốc Bệnh viện

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng

Trưởng khoa Điều trị Nội trú

Bác sĩ Nguyễn Phan Long

Phó Giám đốc Chuyên môn